Kaupmeheportaali kaudu on vajadusel võimalik tehinguid tagastada või tühistada. Antud toiminguid saab teostada minnes maksete detailvaatesse ning valides soovitud tegevuse nupu. EveryPay saadab tühistuse või tagastuse info automaatselt panka, kes teeb vajalikud rahalised kanded. Tühistus ja tagastus väljendavad makse lõplikku staatust ning neid toiminguid tagasi pöörata ei saa.

Tühistuse ja tagastuse erinevus:

  • tühistus on võimalik tehingule, mis ei ole veel töödeldud
  • tagastust saab teha juba arveldatud maksele

TÜHISTAMINE

  • On võimalik teostada tehingutele, mis pole töötlusse saadetud. Kui tehing on juba töödeldud, siis tühistuse nuppu Kaupmeheportaalis ei kuvata.
  • Vaikimisi töötleb EveryPay iga päeva tehingud peale südaööd, mis tähendab, et kuni selle hetkeni on päeva jooksul teostatud tehingut võimalik tühistada.
  • Tehingu tühistamise info saadetakse EveryPay poolt kaardi väljastaja panka koheselt tühistamise teostamise hetkel, mis võimaldab pangal koheselt kontol olev broneering vabastada.
  • Tehingu tühistamise kasutamise kõige levinum juht on makse peatamine pettuse korral.

TAGASTAMINE

  • On võimalik tehingutele, mis on juba töödeldud ja arveldatud.
  • Võimalik teostada nii osalisele summale kui tehingu kogusummale.
  • Kui klient on kauba või teenuse eest tasunud kaardiga ning soovib tagastust, siis kasuta alati sama kaarditehingu tagastust, mitte pangaülekannet. See väldib asjatuid tagasinõudeid, kuna originaaltehing ning tagastus on omavahel kokku viidavad.

Millal klient saab raha tagasi, kui tehingu summa tagastatakse?

Kaardiomanik peaks pöörduma kaardi väljastanud panga poole täpsema info saamiseks.

 

 

rubriigis Maksete haldamine
Kas artikkel vastas teie küsimusele?