Avatud panganduse maksete tagastusi saab teostada maksetele, mis on staatuses Arveldatud. Tagastusi on võimalik teha läbi Kaupmeheportaali või API (API endpoint payments/refund).

Tagastuse protsess läbi Kaupmeheportaali:

  • Tagastuse tegemiseks leidke maksete nimekirjast konkreetne makse.
  • Määrake tagastuse summa. Ühele maksele saab teha tagastusi korduvalt kuni makse summa on null.
  • Tagastuse tegemiseks tuleb vajutada “Tagasta” nupule. Makse staatus muutub Tagastatud ning jääk vastavalt tagastatud summale.

Kui tagastus ebaõnnestub ja tasutud summa võrdub algse summaga, siis makse staatus muutub tagasi Arveldatud.

rubriigis Maksete haldamine
Kas artikkel vastas teie küsimusele?