Erinevus saab olla ainult eelautoriseerimistüüpi autoriseerimistel. Seda tüüpi autoriseeringu puhul saab tühistada või lõpetada tehingut algsest tehingust madalama summaga.  Näiteks algne summa oli 10 eurot ja tasutud jääk on 7 eurot.

rubriigis Maksete haldamine
Kas artikkel vastas teie küsimusele?