Apstrādājot maksājumu, tam mainās arī statusi. Katrs statuss norāda uz specifisku maksājuma fāzi un katrā maksājuma statusā ir iespējams veikt dažādas darbības. Zemāk redzamajā tabulā sniegts pārskats par maksājumu statusiem, kas tiek izmantoti ikdienas maksājumos. Tas palīdzēs Jums saprast, kurus statusus rūpīgāk uzraudzīt vai analizēt, vai arī palīdzēt klientam, ja tas būtu nepieciešams..

MAKSĀJUMA STATUSS MAKSĀJUMA STATUSA APRAKSTS PIEMĒROJAMS MAKSĀJUMA METODEI
Sākuma E-tirgotājs ir uzsācis maksājumu, apmaksas veids vēl nav izvēlēta. Šis ir vispārīgs statuss karšu un Open Banking maksājumiem. Klientam nepieciešams izvēlēties apmaksas veidu un turpināt maksājumu.

Karšu maksājumi

Open Banking

PayPal

Autorizēts Šis statuss ir tikai Paypal maksājumiem. E-tirgotājam nepieciešams pārbaudīt maksājumu Paypal kontā pirms nodrošināt pakalpojumu vai nosūtīt preces. Šis ir galīgais maksājuma statuss. PayPal
Autorizēts Statuss norāda to, ka izdevējbanka ir apstiprinājusi autorizāciju un naudas līdzekļi būs pārsūtīti uz E-tirgotāja kontu, kad E-tirgotājs šo maksājumu apstiprinās savā pusē.

Karšu maksājumi

(pre-authorisation)

Gaida 3DS atbildi Statuss, kad tika pieprasīta 3DS autentifikācija, bet klients aizvēra autentifikācijas logu vai arī nospieda pogu “Atpakaļ”. Maksājums netika pabeigts. Karšu maksājumi
Gaida uz Stingro autentifikāciju Klients izvēlējies Open banking apmaksas veidu. IBAN ir atzīmēts, maksājums nosūtīts uz banku un klientam nepieciešams pabeigt autentifikāciju.

Open Banking

PayPal

3DS Apstiprināts Starpposma statuss, kad 3DS autorizācija ir pabeigta, bet tehnisku iemeslu dēļ maksājums netiek apstrādāts tālāk. Karšu maksājumi
Izpildīts Izpildīts, naudas līdzekļi tiks pārskaitīti uz E-tirgotāja bankas kontu. Karšu maksājumi
Izpildīts Šis statuss tiek parādīts, kad klients ir pabeidzis Stingro autentifikāciju un maksājumam ir pabeigtas visas pārbaudes bankas pusē. Šis ir galīgais maksājuma statuss. Paypal gadījumā naudas līdzekļi ir jau pārskaitīti uz Paypal kontu.

Open Banking

PayPal

Neveiksmīgs Kartes autorizāciju noraidīja kartes izdevējs vai arī notikusi kāda tehniska kļūme autorizācijas procesā. Šis ir galīgais maksājuma statuss. Karšu maksājumi
Neveiksmīgs Maksājums var būt neveiksmīgs arī pēc neveiksmīgas maksājuma uzsākšanas vai pēc Stingrās autentifikācijas pabeigšanas. Iespējams, ir notikusi kāda tehniska kļūda, banka noraidījusi maksājumu vai arī ir nepietiekami līdzekļi uz konta. Šis ir galīgais maksājuma statuss. Citā gadījumā, lai arī maksājums ir pabeigts, banka vai Paypal dažādu iemeselu dēļ var noraidīt maksājumu. Šis ir galīgais maksājuma statuss.

Open Banking

PayPal

Nepabeigts Klientam ir 15 minūtes, lai veiktu 3DS autentifikāciju. Ja šis laika limits ir pārsniegts un 3DS autentifikācija nav pabeigta, tad statuss nomainīsies no “Gaida 3DS” uz “Atteikts”. Šis ir galīgais statuss un nozīmē, ka maksājums ir neveiksmīgs. Karšu maksājumi
Nepabeigts Statuss norāda, ka klients nav veicis maksājuma apstiprināšanu. Šis ir galīgais statuss un nozīmē, ka maksājums ir neveiksmīgs. Open Banking
Nosūtīts apstrādei Klients ir apstiprinājis maksājumu, bet vēl nav saņemts apstiprinājums no bankas. Open Banking
Anulēts Atcelta autorizācija. Maksājuma anulēšanas laikā netiek atļauta līdzekļu pārskaitīšana. Šis ir galīgais maksājuma statuss. Karšu maksājumi
Nauda atgriezta Naudas atgriešana. Darījuma summa tiek pārskaitīta no E-tirgotāja konta uz pircēja kontu. Šis ir galīgais maksājuma statuss. Karšu maksājumi
Reklamācija Kartes turētājs ir apstrīdējis maksājumu un banka ir uzsākusi līdzekļu atmaksas procesu. Karšu maksājumi

* Autentifikācija: Process, kad kartes izdevējs pārliecinās, ka karti izmanto tās īpašnieks.

Vai šajā rakstā saņēmāt atbildi uz jautājumu?