Savo gyvavimo ciklo metu visi mokėjimai pereina per skirtingas stadijas, ar kitaip būsenas. Kiekviena būsena žymi specifinę mokėjimo fazę, kurios metu turi būti imtasi skirtingų veiksmų. Apačioje esančioje lentelėje pateikiama EveryPay mokėjimo būsenų apžvalga, padėsianti Jums geriau suprasti, kurias būsenas atidžiau stebėti ar analizuoti ir kaip padėti klientams.

MOKĖJIMO BŪSENA MOKĖJIMO BŪSENOS PAAIŠKINIMAS TAIKOMA ŠIEMS MOKĖJIMO BŪDAMS
Inicijuotas Mokėjimas inicijuotas prekybininko, tačiau mokėjimo būdas dar nepasirinktas. Tai – įprasta atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis bei atvirosios bankininkystės mokėjimų būsena. Klientas turi pratęsti mokėjimo procesą pasirinkdamas atsiskaitymo būdą

Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis

Atvirosios bankininkystės mokėjimai

„PayPal“ mokėjimai

Autorizuotas „PayPal“ mokėjimų būsena, nurodanti, jog prieš išsiųsdamas prekes prekybininkas turi patikrinti mokėjimo operaciją savo „PayPal“ paskyroje. Tai yra galutinė „PayPal“ mokėjimo būsena. „PayPal“ mokėjimai
Autorizuotas Ši mokėjimo būsena reiškia, jog kortelės išleidėjas patvirtino autorizacijos užklausą ir, kad lėšos bus surinktos į prekybininko banko sąskaitą po mokėjimo operacijos apdorojimo bei kliringo. Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis (išankstinė autorizacija)
Laukiama 3DS Mokėjimo autorizacijos metu buvo prieita iki 3DS autentifikavimo žingsnio, kurio metu kortelės turėtojui reikėjo įvesti duomenis, bet jis paspaudė „Grįžti“ mygtuką arba uždarė naršyklės langą. Mokėjimas nebaigtas. Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis
Laukiama SCA (angl. strong customer authentication) Ši mokėjimo būsena nurodo, jog buvo pasirinktas atvirosios bankininkystės mokėjimo būdas. Pasirenkamas IBAN, informacija apie mokėjimo inicijavimą išsiunčiama bankui ir laukiama, kol bus atliktas griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas (SCA).

Atvirosios bankininkystės mokėjimai

„PayPal“ mokėjimai

3DS patvirtinta Tarpinė būsena, kai 3DS srautas baigtas, tačiau mokėjimas toliau neapdorojamas dėl techninių problemų. Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis
Įvykdytas Kortelės išleidėjas patvirtino autorizacijos užklausą, tad lėšos bus surinktos į prekybininko banko sąskaitą po mokėjimo operacijos apdorojimo bei kliringo. Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis
Įvykdytas Ši būsena nurodo, jog klientas atliko SCA ir mokėjimas sėkmingai praėjo visus patikrinimus iš banko pusės. Tai yra galutinė mokėjimo būsena. „PayPal“ mokėjimų atveju ši būsena reiškia, kad atsiskaitymas matomas prekybininko „PayPal“ paskyroje.

Atvirosios bankininkystės mokėjimai

„PayPal“ mokėjimai

Neįvykdytas Autorizacija buvo atmesta iš kortelės išleidėjo pusės arba dėl kažkuriame autorizacijos proceso etape įvykusios techninės klaidos.  Tai yra galutinė mokėjimo būsena, reiškianti, kad mokėjimas nepavyko. Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis
Neįvykdytas Mokėjimo inicijavimo metu arba klientui pabaigus SCA, mokėjimas gali būti neįvykdytas. Pirmuoju atveju mokėjimas gali būti neįvykdomas dėl techninės klaidos arba bankas gali atmesti mokėjimą. Antruoju atveju, net jei mokėjimo srautas (angl. payment flow) baigtas, kliento bankas gali atmesti mokėjimą dėl įvairių priežasčių (pvz., nepakankamų lėšų ar neteisingo gavėjo vardo). Tai yra galutinė mokėjimo būsena.

Atvirosios bankininkystės mokėjimai

„PayPal“ mokėjimai

Nebaigtas Klientas privalo atlikti 3DS autentifikavimą per 15 minučių. Jei 3DS autentifikavimas neįvykdomas per šį laiko tarpą, mokėjimo būsena pasikeičia iš „Laukiama 3DS“ į „Nebaigtas“. Tai yra galutinė mokėjimo būsena, reiškianti, kad mokėjimas nepavyko. Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis
Nebaigtas Klientas inicijavo, bet neužbaigė mokėjimo ir paliko mokėjimo puslapį nepatvirtinęs mokėjimo. Tai yra galutinė mokėjimo būsena, reiškianti, kad mokėjimas nepavyko. Atvirosios bankininkystės mokėjimai
Išsiųsta apdorojimui Ši būsena nurodo, jog pirkėjas patvirtino mokėjimą, bet galutinis patvirtinimas iš banko dar negautas. Open Banking
Atšauktas Atšaukimo metu sustabdoma mokėjimo autorizacija ir panaikinama pinigų rezervacija pirkėjo sąskaitoje. Tai reiškia, jog pinigai už šią operaciją prekybininkui pervesti nebus. Tai yra galutinė mokėjimo būsena. Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis
Grąžintas Mokėjimo sumos grąžinimas pirkėjui. Mokėjimo suma nuskaičiuojama nuo prekybininko sąskaitos ir pervedama pirkėjui.  Tai yra galutinė mokėjimo būsena. Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis
Grąžintas pagal pareikalavimą Kortelės turėtojas užginčijo mokėjimą ir jo bankas inicijavo lėšų grąžinimo pagal pareikalavimą (angl. chargeback) procesą. Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis

* Autentifikavimas – procesas, kurio metu kortelę išleidęs bankas patikrina kortele besinaudojančio asmens tapatybę.

in Mokėjimų administravimas
Ar šis straipsnis Jums buvo naudingas?