Kui kasutaja ei ole kaupmeheportaali kontosse sisse loginud 90 päeva jooksul, siis paneme sellise konto turvalisuse kaalutlustel lukku. Aegunud kontot saab aga Kaupmeheportaali administraatori poolt taas aktiveerida:

  1. Logi sisse Kaupmeheportaali
  2. Vajuta Kaupmehe kasutajad
  3. Vali kasutaja, kelle konto on aegunud
  4. Vajuta Muuda
  5. Eemalda
  6. Salvesta
rubriigis Kaupmeheportaal
Kas artikkel vastas teie küsimusele?