Lai apskatītu detalizētu informāciju par maksājumu, atveriet nepieciešamo maksājumu. Atvērsies maksājums ar detalizētu skatu, kur Jūs varat apskatīt:

  • Ar maksājumu saistīto informāciju
  • Ar maksājuma veidu saistīto informāciju
  • Krāpniecisko darījumu pārbaudes informāciju
  • Atgriezt naudu un anulēt darījumu
  • u.c. ar maksājumu saistītu informāciju

Zem krāpniecisko darījumu pārbaudes Jūs varat pievienot šo darījumu melnajā sarakstā vai arī ziņot par šo darījumu.

Ja nepieciešams veikt detalizētu izpēti par šo maksājumu, Jūs varat atvērt darījumu referenci, uzklikšķinot uz to. Tur Jūs redzēsiet krāpniecības pārbaudes punktu skaitu, apstrādes paziņojumus, E-tirgotāja pieprasījumu un atbildes informāciju, kas Jums var palīdzēt saprast, kāpēc maksājums ir neveiksmīgs.

Vai šajā rakstā saņēmāt atbildi uz jautājumu?