Tokeniseerimine

Klientidele kiiremaks ja mugavamaks makseprotsessi pakkumiseks on võimalus salvestada kaardi token Kaupmehe serverisse. Kliendi jaoks tähendab see, et iga järgneva makse korral on tema kaardiandmed osaliselt eeltäidetud maksevormil. Token sisaldab endas unikaalset kombinatsiooni kaardi numbrist ja kehtivusajast, mida hoitakse turvaliselt EveryPay serveris. Täiendava turvalisuse tagamiseks on võimalik ostjal sisestada CVC kood ja/või teostada 3DS autentimine. Turvariskide elimineerimiseks on iga loodud token unikaalne ehk sama tokenit ei ole võimalik kasutada erinevatel kaupmeestel ning väljaspool EveryPay servereid ei ole võimalik tuvastada kaardi numbrit ja kaardi kehtivust. 

Kaupmehe poolt algatud tehing (MIT – Merchant Initiated Transaction)

Kliendi ja Kaupmehe vaheline lepingu võimaldab Kaupmehel algatada makseid kliendi pangakaardilt ilma kliendi sekkumiseta ning seetõttu ei ole toimu ka kliendi autoriseerimist.  MIT on alati seotud kliendi esialgse tehinguga, mille käigus toimus ka kliendi autoriseerimine (isegi kui see oli vaid nulltehing)- algne tehing peab olema alati tehtud 3DS-ga

MIT makse algatab Kaupmees kasutades tokenit, mis saadi kaardiandmete salvestamise käigus.

Kliendi algatud tehing (CIT – Customer Initiated Transaction)

Nagu ka MIT tehingu puhul, kasutakse ka CIT tehingu puhul eelnevalt salvestatud kaardiandmeid.  Peamine erinevus MIT tehinguga on et klient algatab tehingu (nagu ühe-kliki maksete puhul).

Maksed äpis

Globaalsed maksetrendid liiguvad ühe-kliki maksetelt null-kliki maksetele. Online maksed peaksid olema kiired, sujuvad, äpipõhised ja nähtamatud.  Näitena võib tuua välja Uberi ja Bolti.

EveryPay toetab mitmeid innovaatilisi  in-app lahendusi, mis teevad maksmise kliendile mugavamaks.  EveryPay võimaldab kaardiandmete salvestamist, mis omakorda annab kaupmehele võimaluse pakkuda oma klientidele mugavaid makseid nii äpis kui ka wallet-lahenduste puhul. Näitena võib tuua väljaTelia mTasku wallet-lahenduse, kus maksete protsessimise raamistik on välja töötatud EveryPay poolt.

Automaatsed maksed

Sinu poolt algatatud korduvmaksete puhul saadab maksenõuded välja Sinu süsteem.

See sobib siis, kui:

  • Tehingu summad on erinevatel perioodidel erinevad,
  • Soovid omada rohkem kontrolli arveldusprotsessis.

Kliendiga sõlmitava kokkuleppe käigus salvestatakse kliendi kaardiandmed turvaliselt EveryPay keskkonda. Seejärel saadame sulle viitenumbri (token) kaardiandmetele, mida on vaja kasutada maksenõude saatmisel. Kuna maksenõude saadab välja sinu süsteem, saad iga nõude puhul rakendada ka erinevat tasu suurust ja arveldada oma kliendiga vastavalt kasutatud teenuse mahule. Lisaks saad kujundada teavituste jms protsessi täpselt selliselt nagu sina seda soovid.

Turvalisus

Ülim turvalisus andmekaitses on tänapäeval hädavajalik. Kaardimaksete protsessimiseks tuleb hoolikalt turvata kaartidega seotud infot.  Kõik kaardimaksete protsessis osalejad, kes tahavad salvestada, töödelda või edastada kaardi andmeid, peavad vastama PCI DSS nõuetele. EveryPay vastab PCI DSS kõrgeima taseme turvanõuetele, see tähendab, et Sina ei pea  PCI DSS sertifitseerimise keerukat protsessi ise ette võtma.

 

rubriigis Digimakse võimalused
Kas artikkel vastas teie küsimusele?