Stingrā autentifikācija ir jaunā prasība, kas ir papildus pārbaude tiešsaistes maksājumiem.
Tā tika ieviesta kā daļa no otrās Maksājumu pakalpojumu direktīvas (PSD2).

Rezultātā vairākums karšu maksājumi un banku pārskaitījumi pieprasa Stingo autentifikāciju (ja vien nav piemērots kāds izņēmums).

Parasti atpazīšanas (autentifikācijas) līdzekļi balstās uz kādu no trim elementiem vai faktoriem:

  • lietotājs kaut ko zina (piem., paroli vai identifikācijas numuru – PIN),
  • lietotājam kaut kas pieder (piem., magnētiskā karte, viedkarte, kodu kalkulators u.c.),
  • pamatojoties uz lietotāja biometriskajām īpašībām (piem., balss, pirkstu nospiedumi u.c.).

Autentifikācijas metodes, plūsma un biznesa loģika balstās uz risinājuma, ko ir ieviesusi klienta banka (piemēram, izdevējbanka karšu maksājumiem).

Lai arī PSD2 regula tika ieviesta 2019.gada 14.septembrī, Eiropas banku iestāde ir noteikusi jaunu termiņu, jo visas ieinteresētās puses nebija gatavas pārejai.

Ir noteikts pārejas periods, lai nodrošinātu prasību izpildu, un mēs sagaidām ka šīs prasības pilnībā būs ieviestas līdz 2020.gada 31.decembrim.

Vai šajā rakstā saņēmāt atbildi uz jautājumu?